Security check cho Magento site

Bạn có thể sử dụng trang magereport.com để tiến hành kiểm tra security cho Magento online shop của mình, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web, gõ vào đường dẫn đến trang http://magereport.com, nhập link đến website (có sử dụng Magento) của bạn và click “Go”

mage-report-step-1

Bước 2: sau khi scan trang web của bạn, magereport sẽ đưa ra report cho bạn biết các security patch nào chưa được apply và có thể gây nguy hiểm cho site của bạn

mage-report-step-2

Bạn có thể download patch cho Magento tại link: https://www.magentocommerce.com/download và tiến hành update site theo hướng dẫn (cũng tại link trên).

Hoặc để LT-SOFT tiến hành update security patch cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.