Bỏ chức năng spell check và auto correct trong skype cho windows 8.1

skype-banner

Skype là chương trình dùng để chat khá phổ biến hiện nay, được mua lại và phát triển bởi Microsoft, khi sử dụng skype trong windows 8.1, bạn sẽ thấy có một số chữ tự động được chỉnh sửa khi chúng ta gõ trong cửa số chat, VD: giống sẽ được chỉnh lại thành going, đây là chức năng spell check and auto correct được mở mặc định trong windows.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể hủy bỏ chức năng spelling and auto correction trong windows, thực hiện theo các bước sau:
1. Nhấn tổ hợp phím Window+C (phím lá cờ và chữ C) để hiển thị charming bar, click chọn setting

skype-auto-corect-1

2. Chọn Change PC setting

skype-auto-corect-2

3. Chọn PC and devices

skype-auto-corect-3

4. Chọn Typing

skype-auto-corect-4

5. Tắt auto correct misspelled words và highlist misspelled words

skype-auto-corect-5

 

Hoàn tất