Sự khác biệt giữa giao thức POP3 và IMAP

Cả POP3 và IMAP đều là các giao thức được sử dụng giữa ứng dụng đọc mail của máy con và máy chủ để truy cập email. Các giao thức này cho phép mọi người sử dụng các chương trình như Outlook, Thunderbird, Apple Mail và thiết bị di động để quản lý email của họ. Các giao thức này hoạt động theo cơ chế khác nhau như sau:

POP3 tải email từ máy chủ xuống máy con và có thể được định cấu hình để xóa email khỏi máy chủ, lưu chúng trên máy chủ trong một khoảng thời gian xác định hoặc để chúng vô thời hạn. Nội dung email và các file đính kèm được download và lưu trữ tại máy con. POP3 chỉ hoạt động tốt đối với người dùng chỉ sử dụng một thiết bị để truy cập email và không có kết nối mạng thường xuyên, VD: bạn click send/receive khi có kết nối, sau khi đã hoàn tất thì tất cả nội dung email đã nằm trên máy của bạn, bạn có thể xem lại nội dung email mà không cần giữ kết nối. Trường hợp bạn dùng online mail để đọc mail sau đó click send/receive, các mail được đánh dấu đã đọc sẽ không được download về máy qua giao thức POP3

IMAP là một giao thức mới hơn, đồng bộ hóa các email và thư mục giữa máy con và máy chủ giao thức này rất hữu ích khi làm việc trên nhiều máy tính và thiết bị với cùng một tài khoản email. IMAP cũng theo dõi trạng thái email (read/unread) và đồng bộ hóa các trạng thái này trên tất cả các máy tính và thiết bị được kết nối, nói cách khác, khi bạn sử dụng IMAP cho cùng tài khoản email trên máy tính và điện thoại, nếu bạn đã đọc email trên máy tính, bạn sẽ thấy email này trên điện thoại được đánh dấu đã đọc. Tuy nhiên do tính chất hoạt động của giao thức này là đồng bộ hóa, nó chỉ download nội dung email khi bạn mở email đó ra xem và lưu email này về máy, trong trường hợp bạn không mở email đó ra xem, IMAP chỉ download mail header (title only) , tính năng này hữu ích nhưng cũng khá phiền phức, VD: bạn click send/receive khi có kết nối, nhưng không mở một email nào đó lên đọc, khi bạn không có kết nối bạn lại muốn đọc email đó thì chuyện này là không thể vì IMAP chỉ download mail header xuống mà thôi, muốn xem email đó bạn phải có kết nối mạng.