Bỏ chức năng spell check và auto correct trong skype cho windows 8.1

Skype là chương trình dùng để chat khá phổ biến…